Dreams don't work unless you do

When I started this blog, I knew I mostly wanted to write about my trips, experiences and other traveling related things. But since I'm traveling a few times in a year, I can't write just about my travels and I have a lot other things I want to talk about too. I have a few upcoming trips in a few months, so I will write something else this time. As I love talking about dreams and goals, I want to share some thoughts that I have recently been thinking.


To start this blog was a long-term dream for me. I started my first blog in 2013 but I had lack of ideas from the beginning and I really didn't know what I wanted to write. Then I had a blog in Blogspot and I wrote few posts about my trip in Spain back in 2015. Again, I was running out of ideas and I deleted the whole page. I still had that urge to have a web site, write about traveling and then I created this Travel Digger blog. And this time I didn't want to have a blog without any ideas, I wanted to write about traveling, tell my experiences, show what I have seen, what I dream of and share, inspire and encourage those who read my blog.

"IDEAS ALONE WON'T CREATE A LIFE YOU LOVE,

PUTTING THEM INTO ACTION WILL."


I tend to motivate myself by reading inspirational quotes and Goal mapping book, by making tons of maps, lists and plans. The truth is that you can do those things but nothing happens unless you start to work and act. Goal maps and lists are my best tools but I need to put my ideas into practice. For example, I had an idea about travel blog. I started to work for it by designing a web site, I was doing it for one year and step by step it was ready to be published. Yet, I'm doing lists about topics I want to write about and reading quotes to motivate myself. But once I have ideas and plans, I need to take an action.


Kun aloitin tämän blogin, tiesin että haluan enimmäkseen kirjoittaa matkoistani, kokemuksistani ja muista matkailuun liittyvistä jutuista. Mutta koska matkustelen muutamia kertoja vuodessa, en voi kirjoittaa vain siitä ja mulla on paljon muutakin mistä voisin puhua. Pari reissua on vasta kuukausien päässä, joten tällä kertaa kirjoitan jostain ihan muusta. Koska tykkään jutella unelmista, ajattelin jakaa muutaman ajatuksen, jotka ovat hiljattain olleet mielessä.


Tämän blogin aloittaminen oli mun yksi pitkäaikainen unelma. Aloitin ensimmäisen blogin 2013, mutta ideat loppuivat heti alusta lähtien enkä oikein edes tiennyt mistä halusin kirjoittaa. Seuraavaksi perustin sivut Blogspotiin ja kirjoitin muutaman postauksen Espanjan reissusta vuonna 2015. Jälleen kerran ideat loppuivat ja poistin koko blogin. Mulla oli silti edelleen halu tehdä omat sivut, kirjoittaa matkailusta ja sitten loin tämän Travel Digger -blogin. Tällä kertaa en halunnut luoda nettisivuja ilman yhtään ideaa. Halusin kirjoittaa mun matkoista, kertoa kokemuksistani, näyttää mitä olen nähnyt, mistä unelmoin, jakaa asioita, innostaa sekä rohkaista muita.


Mulla on tapana motivoida itseäni lukemalla inspiroivia sitaatteja ja Goal mapping -kirjaa, tekemällä roppakaupalla karttoja, listoja ja suunnitelmia. Totuus kuitenkin on se, että mitään ei tapahdu ilman, että alkaa tehdä ja toimia asian eteen. Tavoitekartat ja listat ovat mulle parhaimpia työkaluja, mutta täytyy ne ideat käytäntöön pistää kuitenkin. Esimerkiksi aikoinaan mulla oli idea tästä matkablogista. Aloin tehdä töitä sen eteen suunnittelemalla sivut, tein niitä vuoden ja pikku hiljaa sain sivuston valmiiksi ja julkaistuksi. Käytän yhä listoja postausideoiden laatimiseen ja luen edelleen sitaatteja motivoidakseni itseäni. Ja silloin kun mulla on ideoita ja suunnitelmia, täytyy ne pistää myös toimeen.


Even though we have dreams and goals and we start to make plans for them, we are super good taking a few steps back and making excuses why we can't go forward to them anymore. I was so good at it before, but today I do things differently. We can't always affect in everything but you can affect to your own action. The most common reasons I used and heard were "I don't have time", "it's too risky", "too much out of my comfort zone" or "I don't have money for that."


We all live differently, we go to work, we have hobbies and other goings. Our starting points are different but we all have 24 hours in a day and we can't make time. We need to find it. What really is important and where you should put your energy? And then, take the risk or go outside of your comfort zone because otherwise you lose the chance. I regret I left a few things undone because I was afraid of failure and other opinions. I'm so happy I started this blog, because after few years I don't want to think "it would have been amazing", I want to think "I didn't let anything to cheat me out of chasing my dreams and reaching my goals." And when it comes to money, we all have our own priorities where we want to spend or save it. I'm very thrifty, I really don't buy anything. I tend to think what is valuable for me. Should I spend 100 euros for clothing and nice home decoration items when my wardrobe and small apartment are already full of stuff? Maybe I'll just buy that 300 euros priced PADI course I have been dreamed of. To me, cost and worth are two different things.


Vaikka meillä on unelmia ja tavoitteita ja alamme tehdä suunnitelmia niiden eteen, olemme superhyviä ottamaan askeleita taaksepäin ja keksimään tekosyitä miksi ei kannata mennä enää eteenpäin. Olin itse siinä erittäin hyvä, mutta nykyään teen asiat toisin. Aina ei voi vaikuttaa kaikkiin asioihin, mutta omaan toimintaan pystyy vaikuttamaan. Yleisimmät syyt, joita itse käytin tai kuulin muiden käyttävän, olivat "minulla ei ole aikaa", "siinä on liian suuri riski", "liian kaukana mukavuusalueestani" tai "minulla ei ole siihen varaa."


Me kaikki eletään eri tavalla, käydään töissä, harrastuksissa ja muissa menoissa. Meidän lähtökohdat ovat erilaiset, mutta meillä kaikilla on 24 tuntia vuorokaudessa eikä me voida tehdä aikaa. Sitä pitää löytää. Mikä on oikeasti tärkeää ja mihin oma energia kannattaa käyttää? Ja sitten, ota se riski tai mene mukavuusalueesi ulkopuolelle, koska muuten hukkaat mahdollisuutesi. Kadun, että jätin muutamia asioita tekemättä, koska pelkäsin epäonnistumista ja muiden mielipiteitä. Olen iloinen, että uskalsin aloittaa tämän blogin, koska en halua ajatella muutaman vuoden päästä, että "se olisi ollut varmaan siistiä", haluan ajatella: "En antanut minkään estää jahtaamasta unelmiani ja saavuttamaan tavoitteitani." Ja mitä rahaan tulee, meillä kaikilla on omat prioriteetit mihin haluamme tuhlata tai säästää. Itse olen säästeliäs, en oikein ostaa nykyään mitään. Mulla on tapana ajatella mikä oikeasti on arvokasta itselleni. Pitäisikö 100 euroa käyttää kivoihin vaatteisiin ja sisustusesineisiin nyt kun vaatekaappi ja pieni asunto ovat muutenkin täynnä tavaraa? Ehkä vain ostan sen 300 euroa maksavan PADI kurssin, josta olen haaveillut. Hinta ja arvo ovat kaksi niin eri asiaa.


Usually fall is time when I have a lack of interest, motivation and energy but this year I feel like I have so much of those. I have a lot dreams, smaller and bigger, I want to work for. I have written down my dreams and those have become goals. I have goals, deadlines and milestones and those have turned into plans. And all I need to do, is to start to take an action to make my dreams come true.